Die volgende interessante uitknipsel uit Die Burger van 3 Augustus 1982 is ingestuur deur Emma Horn.

Dit gaan oor wyle Dr Willie Murray (William Tak, MFR b3c8), bekend as “Die Baas” van die destydse Nyasasending, vandag bekend as Malawi, waar daar nog etlike van ons volksgenote en familielede werk.

Afrikaner het Malawi met eie Bybel gehelp

 (Deur ons Kerksake-verslaggewer)

Elf jaar voordat die Bybel in Afrikaans verskyn het, was dit reeds volledig in Chichewa vertaal onder leiding van ’n Afrikaanssprekende sendeling in Malawi, dr W H Murray.

Oos van die nuwe hoofstad Lilongwe op die berg Kaso waar dr en mev Murray hull twee jaar lank afgesonder het om die vertaling af te rond, is ’n gedenkteken opgerig om dié heuglike gebeurtenis te herdenk.

Dr Murray, ’n kleinseun van die bekende ds Andrew Murray, het elf jaar lank aan die vertaling van die Bybel in Chichewa gewerk, en dit het in 1922 verskyn.  Die volgende jaar is dit amptelik in gebruik geneem.

Teen 1919 het dr en mev Murray twee jaar lank in ’n eenvoudige huisie, wat hulle self gebou het, op die Kaso-berg gaan woon om die vertaling af te rond. In 1973 is ’n gedenkteken op die berg opgerig om die fyftigjarige bestaan van die Bybel in Chichewa te herdenk.

Drie leraars van die NG jongkerk in Malawi en ’n afgetrede onderwyser het in 1968 aan ’n nuwe vertaling van die Bybel in meer moderne, eenvoudige Chichewa begin werk. Dit het reeds verskyn.

Die bewoording op die gedenkteken is soos volg:

THE WORD OF GOD IN CHICHEWA

We praise God for his Holy Word given to us in our own language, Chichewa. In 1923 we thank him for his many faithful servants of different races who worked together from 1900 to 1923 to translate His Word into Chichewa.

“All mortals are like grass … but the Word of the Lord endures for evermore.”

1 Peter 1:1:24-25