John Murray is in Robertson gebore, die vyfde van tien kinders van ds John Murray en vrou Susie Kriel. Ná haar man se dood het die bekende tant Susie vir baie jare in Stellenbosch gewoon waar haar kinders universiteit toe is. John besit dus die Boaland se see en berge as onlosmaaklike deel van sy samestelling, al die latere jare in Natal ten spyt! Ná twee jaar se skoolhou in die Noord-Wes Kaap het hy in 1930 in Natal begin skoolhou en in die onderwys en kultuurbedryweiigheid het hy sy lewensroeping gevind. Sy spore lê oor die hele Natal, van die dae toe hy as skraal jongeling met ’n ronde brilletjie ’n bietjie siddered voor sy eerste klas gestaan het, tot die dae toe hy ’n gerespekteerde skooloof was en daarna toe daar in sy aftreejare telkens ’n beroep op sy ervaring en gereedheid om uit te help gedoen is. Onder andere het hy in hierdie laaste periode as eerste waarnemende hoof die Gelofteskool in Pinetown tot stand help bring wat selfs die skryf en komponeer van die skoollied ingesluit het.

In 1940 is hy met Rolien van Niekerk getroud en hulle het vier kinders (en ’n bevredigende aantal kleinkinders) gehad. Hierdie mooi vennootskap is in 1977 met haar dood beëindig.

’n Paar jaar jaar later is hy met Cisca Marais getroud en hy het die voorreg gesmaak van ’n tweede gelukkige huwelik. Ouer-word laat op hom min uiterliike spore, en in sy lewe volg bedrwyigheid en belanstellings dit inderdaar iets toevalligs.

Sy verbintenis met die Murray Nuusbrief as redakteur is een uitvloeisel van ’n kenmerkende eienskap. Johan Murray is ’n liefhebber, kenner, bekwame gebruiker (en som ondeunde speler met) woorde.dit is nie verbasend dat hy nog ’n naam, ’n erenaam het nie. Vir die onderde oud-leerlinge vir wie hy ’n liefde en entoesiasme vir hulle taal bygebring het, is hy Meneer Murray.

(Uit: Murray Nuusbrief April 1985)